חזרה

עקרונות הקרן החדשה לישראל

1

הקרן החדשה לישראל דבקה בחזון של מדינת ישראל כביטוי ריבוני של הזכות להגדרה עצמית של העם היהודי וכדמוקרטיה המחויבת לשוויון מלא לכל אזרחיה וקהילותיה.

2

הקרן החדשה לישראל מחויבת לקידום הערכים של כבוד האדם המעוגנים במגילת העצמאות אשר היא רואה כמפתח לביטחונה של ישראל ולקיומה לאורך זמן.

3

הקרן החדשה לישראל פועלת לחיזוק הדמוקרטיה בישראל ולקידום חופש, צדק ושוויון לכל אזרחי ישראל.

יעודה של הקרן להשיג את
המטרות הבאות:

 • שוויון לכל אזרחי המדינה, בלא קשר לדת, מוצא לאומי, גזע, מין או נטייה מינית.
 • הבטחת זכויות האדם והאזרח של כל היחידים והקבוצות באמצעות הגנה על האזרחים הפלסטינאים ומיעוטים מודרים אחרים, ובכלל זה קידום זכויות קבוצתיות (קולקטיביות) והתנגדות לכל צורה של אפליה ודעה קדומה.
 • הכרה וחיזוק של הפלורליזם המהותי של החברה הישראלית וסובלנות לשוֹנוּת.
 • הגנה על הנגישות של מיעוטים לכל ערוצי הפעולה הדמוקרטיות לביטוי האינטרסים והזהות שלהם ולקידום זכויותיהם.
 • העצמת החברה האזרחית בישראל ככלי מרכזי לקידום חברה פתוחה.
 • בניה וטיפוח של חברה צודקת החיה בשלום מבית ובשלום עם שכניה.

קריטריונים לקבלת מענקים
מהקרן החדשה לישראל:

 • עמידה בדרישות חוקי מדינת ישראל
 • כיבוד עקרונות הקרן החדשה לישראל וקווי המדיניות והנהלים שלה
 • התאמה לסדרי העדיפויות האסטרטגיים העיקריים של הקרן הכוללים:
  1. התמקדות בשינוי חברתי
  2. חיזוק הערכים הדמוקרטיים והמוסדות הדמוקרטיים של מדינת ישראל
  3. מטרות הנופלות באחד מארבעת התחומים המרכזיים בהם הקרן פועלת: זכויות אדם ואזרח, צדק חברתי וכלכלי, פלורליזם דתי וסובלנות, והגנה על איכות הסביבה.
 • מעמד משפטי של ארגון ללא מטרות רווח:
  1. רישום כעמותה או חברה לתועלת הציבור
  2. תקנון נגיש לציבור
  3. דוחו"ת כספיים מבוקרים
  4. אישורים על ניהול חשבונות תקין בהתאם לנדרש על ידי שלטונות המס בישראל ואישור על ניכוי מס במקור
  5. הנ"ל אינו כולל פרטים או קואליציות המקבלים שירותי ייעוץ ארגוני ותמיכה משתיל.

ארגונים העוסקים בפעילויות מהסוג המפורט להלן
לא יהיו זכאים לקבלת מענקים או תמיכה
מהקרן החדשה לישראל:

 • השתתפות בפעילות מפלגתית.
 • קידום של תפיסות אנטי דמוקרטיות.
 • תמיכה בהמשך השלטון הישראלי בשטחים שנכבשו ב 67 ובהתנחלויות שהוקמו בשטחים אלה.
 • הפרת זכויות אדם של כל קבוצה או אינדיבידואל, קידום סלקטיבי של זכויות אדם לקבוצה מסויימת על חשבון קבוצה אחרת ו/או דחייה של עקרון האוניברסאליות של זכויות האדם.
 • תמיכה באלימות או עידוד של אלימות או אסטרטגיות אלימות.
 • שימוש בשפה גזענית או מעליבה או סימון של קבוצה כלשהי המבוסס על הדת, הגזע, המוצא, המין, או הנטיה המינית של חבריה.
 • פעילות להכחשת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית ריבונית בתוך מדינת ישראל, או להכחשת זכותם של אזרחים פלסטינים או אזרחים אחרים שאינם יהודים לשוויון מלא בתוך ישראל דמוקרטית.
 • עיסוק בפעילויות המנוגדות לעמדותיה, עקרונותיה או חזונה של הקרן החדשה לישראל.

מהי עמדת הקרן לגבי חרמות (BDS)?

הקרן תומכת בחופש הביטוי ומקדמת אמצעים לא אלימים של ביטויי אמונה ומצפון, ומתנגדת לכל ניסיון להפוך לעבירה פלילית את הביטוי הלגיטימי של תמיכה בכל אסטרטגיה או טקטיקה לא אלימה, כולל אלו שהקרן עצמה החליטה לא לתמוך בהן. הקרן מתנגדת לתנועת החרם הבינלאומית על מדינת ישראל (Global BDS Movement), סבורה שדרכי פעולה אלו אינן מועילות ומודאגת מכך שחלקים מסוימים בתוך תנועה זו שואפים לחתור תחת עצם קיומה של מדינת ישראל. הקרן החדשה לישראל לא תתמוך בפעילויות לעידוד חרם בינלאומי נגד מדינת ישראל ולא תתמוך בארגונים שמפעילים תכניות בתחום זה. עם זאת, הקרן החדשה מתנגדת לכיבוש ולפעולות ההתנחלות הנובעות ממנו. לפיכך, הקרן לא תסיר תמיכתה בארגונים שיעודדו, באופן חוקי, הימנעות מרכישת מוצרים או שימוש בשירותים אשר מקורם בהתנחלויות.