חזרה

הארגונים שתמכנו בהם ב-2017

התפלגות
התמיכות
לפי תחומים

29%
זכויות אדם ואזרח
11%
החברה הערבית בישראל
13%
חברה משותפת ומאבק בגזענות
9%
חופש דת וסובלנות
24%
צדק חברתי וכלכלי
12%
קידום שיח דמוקרטי
2%
איכות סביבה

זכויות אדם

הקרן החדשה לישראל פועלת למען שוויון זכויות חברתיות ופוליטיות לכל תושביה ללא הבדלי דת, גזע ומין. הקרן עוזרת לייסד ומממנת ארגונים, מייעצת, מדריכה ומובילה קואליציות בכל תחום זכויות האדם והאזרח בישראל: נשים, קהילת הלהט"ב, פלסטינים אזרחי ישראל, פלסטינים החיים תחת שלטון ישראלי בשטחים הכבושים, עובדים זרים וקורבנות סחר בבני אדם, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות, עולים חדשים וותיקים, בדואים אזרחי ישראל ועוד.

האגודה לזכויות האזרח בישראל

אתר הבית

נוסד: 1972

מנכ״ל: שרון אברהם-ויס

פעילות הארגון:
קידום זכויות האדם והגנה עליהן. ביסוס זכויות האדם כאחד מיסודות הדמוקרטיה בישראל

הישגים בולטים:

 • בג"ץ אליס מילר שהורה לצה"ל להשוות את זכויות הנשים והגברים
 • בעקבות עתירת הארגון בג"ץ אסר על מדיניות החכרת קרקעות ליהודים בלבד
 • בזכות עבודת הארגון הכנסת חוקקה חוק האוסר על סלקציה במועדונים
מענקי ליבה: 384,550 $
מענקי תורמים: $

צילום: רגד ג'ראייסי

נוסד: 1989

מנכ״ל: חגי אלעד

פעילות הארגון:
איסוף ופרסום מידע על הפרות זכויות האדם ברצועת עזה, בגדה המערבית ובמזרח ירושלים

הישגים בולטים:

 • ביסוס הארגון ככתובת המובילה למידע ונתונים על הפרות זכויות האדם בשטחים וחומרי מחקר בנושא
 • פרויקט "חמושים במצלמות" שבמסגרתו סופקו מצלמות וידיאו לפלסטינים החיים באזורים מועדים לעימותים
 • הבאת הכיבוש והשלכותיו על מצב זכויות האדם לדיון ציבורי נרחב בארץ ובעולם
מענקי ליבה: 50,000 $
מענקי תורמים: $

צילום: סלמה א-דיבעי

ארגונים נוספים

א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

מענקי ליבה: 50,000 $
מענקי תורמים: 17,440 $

האגודה לזכויות האזרח בישראל

מענקי ליבה: 384,550 $
מענקי תורמים: 441,946 $

שוברים שתיקה

מענקי ליבה: 44,330 $
מענקי תורמים: 302,414 $

בצלם

מענקי ליבה: 50,000 $
מענקי תורמים: 333,750 $

לוחמים לשלום Combatants for Peace

מענקי ליבה: 4,000 $
מענקי תורמים: 6,949 $

Elifelet - Citizens For Refugee Children אליפלט

מענקי ליבה: 5,000 $
מענקי תורמים: 690 $

עמק שווה

מענקי ליבה: 30,000 $
מענקי תורמים: 250 $

המוקד

מענקי ליבה: 5,000 $
מענקי תורמים: 159,568 $

הסדנא לידע ציבורי

מענקי ליבה: 35,000 $
מענקי תורמים: 131 $

הקרן למגיני זכויות אדם

מענקי ליבה: 104,000 $
מענקי תורמים: 91,984 $

עיר עמים

מענקי ליבה: 60,000 $
מענקי תורמים: 137,809 $

המרכז לקהילה האפריקאית בירושלים

מענקי ליבה: 3,000 $
מענקי תורמים: 37,005 $

קרן נשים למען זכויות אדם - מחסום ווטש

מענקי ליבה: 25,000 $
מענקי תורמים: 95,622 $

הועד הציבורי נגד עינויים בישראל

מענקי ליבה: 30,000 $
מענקי תורמים: 8,950 $

שומרי משפט - רבנים לזכויות אדם

מענקי ליבה: 14,000 $
מענקי תורמים: 30,838 $

שלום עכשיו לישראל מפעלים

מענקי ליבה: 29,250 $
מענקי תורמים: 3,876 $

סיסו - לעצור את הכיבוש הישראלי

מענקי ליבה: 3,000 $
מענקי תורמים: 108,242 $

האגודה לשמירת זכויות הפרט - לקהילת הלהט"ב בישראל

מענקי ליבה: 2,500 $
מענקי תורמים: 17,860 $

התנועה לחופש המידע

מענקי ליבה: 50,000 $
מענקי תורמים: 25,943 $

המשמר החברתי

מענקי ליבה: 50,000 $
מענקי תורמים: 27,281 $

יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם

מענקי ליבה: 20,000 $
מענקי תורמים: 178,168 $

במקום - מתכננים למען זכויות בתכנון

מענקי ליבה: 87,000 $
מענקי תורמים: 298,670 $

972

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 109,189 $

איגוד מרכי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 7,000 $

אדם מדרשה לדמוקרטיה ושלום

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 16,750 $

אדם ללא גבולות

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 8955 $

אלומות

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 7,709 $

אקופיס מזרח תיכון

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 5,000 $

ארכיוני הכיבוש

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 5000 $

אישה לאישה מרכז נשים חיפה

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 14,220 $

בדרך להחלמה

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 13,899 $

בזכות - המרכז לזכויות האדם של אנשים עם מוגבלויות

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 111,724 $

גישה - מרכז לשמירה על הזכות לנוע

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 39,052 $

דרך שירה בנקי בע"מ חל"צ

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 5,000 $

הבית הפתוח לגאווה וסבלנות

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 78,943 $

המועצה הלאומית לשלום הילד

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 6,322 $

העין השביעית - עיתונות עצמאית חוקרת וחופשית

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 832 $

ח.ל. חינוך לשלום בע"מ - יוזמת ז'נבה

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 100,000 $

חוג ההורים- פורום המשפחות

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 2,664 $

חוש"ן

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 63,500 $

חקל - ברית להגנה על זכויות אדם

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 189,172 $

ידידי הבית הפתוח

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 15,805 $

יספרא - האגודה הישראלית לשיקום פסיכיאטרי

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 68,200 $

ירושלם דלמטה

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 10,000 $

כולנו שווים

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 18,000 $

כנפיים של קרמבו

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 25,000 $

כרם נבות בע"מ

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 12,609 $

לשמ"ה לשילוב מתמודדים והעצמתם בבריאות הנפש

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 40,000 $

מסל"ן מרכז סיוע לנשים בנגב

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 25,000 $

מרכז סיוע לנשים דתיות

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 15,000 $

מרכז קהילתי לנשים אריתראיות בישראל

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 11,605 $

נשים עושות שלום

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 8,500 $

סולידריות לאמנות אקטיביזם וזכויות אדם

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 5000 $

עוצמה - פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 10,000 $

עורכי דין לקידום מנהל תקין

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 25,000 $

עמותת איגי

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 30,862 $

צחור

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 15,000 $

קשר הבית של המשפחות המיוחדות

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 46,151 $

רופאים לזכויות אדם - ישראל

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 86,319 $

שקיפות בינ"ל ישראל - שביל

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 31,558 $

תורת צדק

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 10,790 $

הצג ארגונים נוספים

צדק חברתי וכלכלי

החברה הישראלית הייתה בעבר מהשוויוניות בעולם המערבי. אלא שהמדיניות כלכלית המיושמת בישראל בשנים האחרונות כוללת קיצוצים נרחבים בחינוך, בבריאות וברווחה והביאה לכך שהפער בין עניים לעשירים בארץ הוא השני בגודלו בעולם המתועש. הקרן החדשה לישראל שואפת לצמצם את הפערים בין עשירים ועניים בישראל, לטפל בשורשי העוני ולהעניק נראות לחסרי הקול, וזאת מתוך ההבנה שעוני, נוער בסיכון, אי-שקט חברתי וייאוש הולכים יד ביד. במסגרת תחום זה תומכת הקרן גם במספר ארגוני איכות סביבה.

אחותי- למען נשים בישראל

אתר הבית

נוסד: 2000

מנכ״ל: שולה קשת

פעילות הארגון:
קהילת נשים בין-תרבותית הפועלת לשינוי חברתי ולקידום נשים שאינן נכללות בהגמוניה החברתית בישראל

הישגים בולטים:

 • הקמת קואליציית "ליבי במזרח" שכתבה דוחות בנושא צדק חלוקתי בתרבות שאומצו ע"י משרד התרבות
 • ייסוד "לילה שחור" שמביא מופעי תרבות מזרחית לדרום ת"א כאלטרנטיבה ל"לילה לבן" של העירייה
 • הכנסתן של נשים מקהילות מודרות בישראל לקהילת ה"סחר ההוגן" העולמית ומכירת מוצריהן ברחבי העולם
מענקי ליבה: 111,000 $
מענקי תורמים: $

צילום: באדיבות הארגון

ארגונים נוספים

אחותי

מענקי ליבה: 111,000 $
מענקי תורמים: 2500 $

מרכז אדוה

מענקי ליבה: 44,000 $
מענקי תורמים: 209,750 $

אג'נדה - המרכז הישראלי לאסטרטגיה תקשורתית

מענקי ליבה: 29,000 $
מענקי תורמים: 132,000 $

אחוזת נגב

מענקי ליבה: 27,000 $
מענקי תורמים: $

קולות בנגב

מענקי ליבה: 20,000 $
מענקי תורמים: 2,789 $

פורום למשפחות עולים בצפון

מענקי ליבה: 39,000 $
מענקי תורמים: $

העוקץ

מענקי ליבה: 1,400 $
מענקי תורמים: 2,000 $

הפרדס-עמותה לפיתוח קהילתי בשכונות דרום ת"א

מענקי ליבה: 10,000 $
מענקי תורמים: $

אגודת יהודי אתיופיה

מענקי ליבה: 15,000 $
מענקי תורמים: 25,300 $

קו לעובד

מענקי ליבה: 20,000 $
מענקי תורמים: 11,200 $

(הגר אוניברסיטת תל אביב (דיור בר השגה

מענקי ליבה: 30,000 $
מענקי תורמים: $

האגודה לצדק חלוקתי

מענקי ליבה: 100,000 $
מענקי תורמים: $

הקשת הדמוקרטית המזרחית

מענקי ליבה: 45,000 $
מענקי תורמים: $

המכללה החברתית כלכלית

מענקי ליבה: 37,000 $
מענקי תורמים: 6,069 $

צעירים בירוחם

מענקי ליבה: 50,000 $
מענקי תורמים: 2,781 $

Women's Spirit: Financial Independence for Women Victims of Violence - Coalition to Ensure Child Support Payments

מענקי ליבה: 31,500 $
מענקי תורמים: $

דקות 15

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 52,520 $

מכון הערבה

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 8,163 $

הצג ארגונים נוספים

חברה משותפת ומאבק בגזענות

הקרן החדשה לישראל מאמינה כי אחת הסכנות הגדולות המאיימות על החברה הישראלית כיום היא העליה בגזענות ובמתח בין יהודים וערבים. בשנים האחרונות חלה החמרה ברמת הגזענות בארץ, בין השאר בגלל התבטאויות חסרות אחריות ואף מסיתות של נבחרי ציבור, מה שהוביל לסדרה של פשעי שנאה ואלימות. הקרן פועלת כדי להיאבק בגזענות ולקדם את ערכי הסובלנות, הכבוד ההדדי והחברה המשותפת בישראל.

סיכוי

אתר הבית

נוסד: 1991

מנכ״ל: ראונק נאטור, רון גרליץ

פעילות הארגון:
קידום שוויון ושותפות בין אזרחים ערבים ויהודים בישראל, שינוי מדיניות הממשלה כלפי האזרחים הערבים

הישגים בולטים:

 • קידום ויישום החלטה 922 של הממשלה לפיתוח כלכלי של הרשויות הערביות
 • הגדילו את מספר המרואיינים הערבים בתקשורת העברית בישראל
 • הרחבת התחבורה הציבורית בישובים הערביים בישראל והכנסת שילוט ומידע בערבית לאוטובוסים
מענקי ליבה: 35,000 $
מענקי תורמים: $

צילום: אורן זיו

גבעת חביבה

אתר הבית

נוסד: 1949

מנכ״ל: יניב שגיא

פעילות הארגון:
בניית חברה מכילה ומלוכדת למען קידומה של דמוקרטיה ישראלית משגשגת ובת קיימא

הישגים בולטים:

 • הארגון מפעיל מזה 54 שנה את בית הספר ללימודי ערבית מדוברת ותרבות ערבית הגדול בישראל
 • עבודה מדי שנה מול 30,000 בני נוער יהודים וערבים בנושא חברה משותפת
 • פרויקטים של שותפות קהילתית בין יהודים לערבים בקרב 200,000 ישראלים ב-12 רשויות מקומיות שונות
מענקי ליבה: 53,500 $
מענקי תורמים: $

צילום: ריאד כבהא

תג מאיר

אתר הבית

נוסד: 2011

מנכ״ל: גדי גבריהו

פעילות הארגון:
פורום לקידום סובלנות, כבוד הדדי ומאור פנים כלפי שכנים, זרים וגרים בישראל ברוח היהדות

הישגים בולטים:

 • שכנוע של רשויות החוק שניתן וצריך לעצור את אנשי תג מחיר
 • קיום של עשרות מפגשים ופעולות סולידריות עם נפגעי שנאה גזענות מאוכלוסיות שונות
 • הקמת השדולה נגד תג מחיר בכנסת בהשתתפות ח"כים מכל קצוות הבית
מענקי ליבה: 75,000 $
מענקי תורמים: $

צילום: יוסי זמיר

ארגונים נוספים

אג'יק מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום ופיתוח

מענקי ליבה: 20,000 $
מענקי תורמים: 239,926 $

אזרחים למען הסביבה

מענקי ליבה: 2,500 $
מענקי תורמים: 5,388 $

גבעת חביבה

מענקי ליבה: 53,500 $
מענקי תורמים: 6,539 $

תאטרון יפו

מענקי ליבה: 2,835 $
מענקי תורמים: $

ליאו בק מרכז לחינוך ומתנ"ס

מענקי ליבה: 10,000 $
מענקי תורמים: $

הפורום לדו קיום בנגב

מענקי ליבה: 47,000 $
מענקי תורמים: 27,405 $

נווה שלום

מענקי ליבה: 6,350 $
מענקי תורמים: 7,200 $

נוער כהלכה

מענקי ליבה: 25,000 $
מענקי תורמים: $

עומדים ביחד

מענקי ליבה: 25,000 $
מענקי תורמים: 66,021 $

סיכוי - העמותה לקידום שוויון אזרחי

מענקי ליבה: 35,000 $
מענקי תורמים: 139,566 $

תג מאיר

מענקי ליבה: 75,000 $
מענקי תורמים: 44,103 $

טבקה - צדק ושוויון ליצואי אתיופיה

מענקי ליבה: 20,000 $
מענקי תורמים: 72,825 $

יוזמות קרן אברהם

מענקי ליבה: 50,000 $
מענקי תורמים: $

תמורה

מענקי ליבה: 84,000 $
מענקי תורמים: $

העמותה לקידום הספורט המשותף במבשרת ציון ואבו גוש

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 5,300 $

Association for Community Development in Acre

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 6,750 $

בית הקונפדרציה

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 2500 $

המרכז למוזיקה ע"ש פליציה בלומנטל

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 5,550 $

אורנים המכללה לחינוך

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 15,000 $

אלטרנטיב

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 6,000 $

אלמינא בית ליוצרים

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 5,000 $

אפשר אחרת

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 50,000 $

בוסתן בני אברהם

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 4,000 $

דוגרינט

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 6731 $

המרכז הבין תרבותי לירושלים

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 14,750 $

העמותה לקידום החינוך בתל אביב יפו

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 14,683 $

העמותה לקידום הספורט המשותף במבשרת ציון

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 5,300 $

הפורום להסכמה אזרחית

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 15,000 $

יחד - מעבר למילים

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 25,076 $

חוג העמקים

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 10,000 $

יד ביד: המרכז לחינוך יהודי ערבי בישראל

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 79,368 $

מבט - מודעות בחברה רב תרבותית

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 110,000 $

מדרסה בית הספר לערבית

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 15,000 $

מהפך תג'יר

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 59,166 $

מונא חלל לשינוי בע"מ

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 5,000 $

מנהל קהילתי בקעה רבתי

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 5,662 $

מעיין בבוסתן

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 436 $

מפגש - חינוך וטכנולוגיה למען המזרח התיכון

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 53,333 $

מרחבים

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 72,500 $

סדאקה - רעות

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 10,000 $

עמל העמותה לקידום הערבית המדוברת

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 12,392 $

עמותת הגר לחינוך יהודי ערבי לשיוויון

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 68,802 $

צופן

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 105,500 $

קטמון מועדון אוהדים

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 55,623 $

הצג ארגונים נוספים

חופש דת

הקרן החדשה לישראל מאמינה כי פלורליזם דתי וסובלנות חיוניים לקיומה של מדינה יהודית-דמוקרטית יציבה ולחיזוק הקשר בין ישראל ויהדות התפוצות. מגילת העצמאות מבטיחה אומנם חופש דת אך המציאות כיום שונה. הזרם האורתודוקסי מחזיק במונופול על ענייני אישות, על אופיים של חגים וטקסים במעגל החיים היהודי ועל חלוקת תקציבי החינוך. יהודים רבים חשים ניכור לממסד הדתי, חלקם אף חשים טינה של ממש כלפי מה שהם רואים כנסיונות לכפייה דתית.

ישראל חופשית

אתר הבית

נוסד: 2009

מנכ״ל: אורי קידר

פעילות הארגון:
שינוי מערכת היחסים בין דת ומדינה, מאבק בכפייה דתית וכינון חברה חופשית, פלורליסטית ודמוקרטית

הישגים בולטים:

 • ארגון הפגנות בכל רחבי הארץ נגד הדרת נשים שהביאו את הממשלה לקבוע שמדובר בפרקטיקה לא חוקית
 • הפעלת מרכז הויה -מטרתו להוביל ולקדם פיתוח ועיצוב של טקסי חיים ישראלים, רלוונטיים ונגישים לציבור החילוני בארץ ובחו"ל ומתאימים למציאות היהודית-ישראלית המתהווה כאן ועכשיו
 • הובלת מאבקי השבת בכל רחבי הארץ והשגת שינוי בתפיסת השבת הישראלית
מענקי ליבה: 91,500 $
מענקי תורמים: $

צילום: באדיבות הארגון

המרכז הרפורמי לדת ומדינה

אתר הבית

נוסד: 1987

מנכ״ל: נעה סתת

פעילות הארגון:
הזרוע הציבורית והמשפטית של התנועה הרפורמית, פועלת לתיקון עולם בישראל ברוח היהדות המתקדמת

הישגים בולטים:

 • ניפוץ המונופול האורתודוקסי והשגת תמיכת המדינה ברבנים, בתי כנסת, וגיור רפורמי וקונסרבטיבי
 • מאבק בהסתה גזענית והומופובית של רבנים
 • עצירת ההפרדה המגדרית באוטובוסים, מרפאות, בתי עלמין, מרכזים קהילתיים ויתר המרחב הציבורי
מענקי ליבה: 120,000 $
מענקי תורמים: $

צילום: באדיבות הארגון

ארגונים נוספים

חדוש - לחופש דת ושיוויון

מענקי ליבה: 15,000 $
מענקי תורמים: 3000 $

התנועה ליהדות מתקדמת בישראל

מענקי ליבה: 120,000 $
מענקי תורמים: 291,952 $

ישראל חופשית

מענקי ליבה: 91,500 $
מענקי תורמים: 325,008 $

הפורום החילוני

מענקי ליבה: 27,500 $
מענקי תורמים: $

נשות הכותל

מענקי ליבה: 10,000 $
מענקי תורמים: 66,461 $

התנועה הירושלמית

מענקי ליבה: 5,000 $
מענקי תורמים: $

אגודת המפגש הבין דתי

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 1,324 $

הלל: האגודה ליוצאים בשאלה

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 13,500 $

בינה מרכז לימוד וחינוך לזהות יהודית ותרבות ישראלית

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 43,602 $

בת קול

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 38,200 $

העמותה לקידום התרבות החינוך ושימור המורשת בכפר יחזקאל

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 28,500 $

יד לאישה

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 34,000 $

מרכז צדק לנשים

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 26,750 $

עיקר - הקואליציה הבינלאומית לזכויות נשים עגונות

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 16,000 $

עתיד במדבר

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 4280 $

פנים - להתחדשות יהודית בישראל

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 3,000 $

קהילת כל הנשמה

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 10,000 $

הצג ארגונים נוספים

החברה הערבית בישראל

הקרן החדשה לישראל פועלת למען שוויון זכויות מלא לאזרחים הערבים בישראל ולמען העצמה של החברה הערבית. בתמיכותיה, הקרן שמה דגש על ארגונים הפועלים למען קידום שוויון בהקצאת תקציבי מדינה לחברה האזרחית ועל ארגוני נשים הפועלים בחברה הערבית בהקשרים של תעסוקה, פמיניזם, מאבק באלימות בתוך המשפחה ועוד. כמו כן, הקרן שמה דגש על חיזוק של ארגונים מקומיים, בעיקר באיזור המשולש.

עדאלה

אתר הבית

נוסד: 1996

מנכ״ל: עו"ד חסן ג'בארין

פעילות הארגון:
הגנה על זכויות הפלסטינים אזרחי ישראל והפלסטינים בשטחים הכבושים, על בסיס המשפט הבינלאומי

הישגים בולטים:

 • ייצוג משפטי של הרשימות הערביות שוועדת הבחירות לכנסת פסלה מועמדותן עד ביטול בג"ץ את ההחלטה
 • בעקבות עתירת הארגון הורה בג"ץ לערים מעורבות להוסיף כיתוב בעברית לכל השילוט וההכוונה בעיר
מענקי ליבה: 80,000 $
מענקי תורמים: $

צילום: מתי מילשטיין

ארגונים נוספים

עדאלה - מרכז משפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל

מענקי ליבה: 80,000 $
מענקי תורמים: 11,128 $

מרכז אלחוקוק

מענקי ליבה: 20,000 $
מענקי תורמים: 11,020 $

עמותת אלרפאה

מענקי ליבה: 25,000 $
מענקי תורמים: $

ערוס אלבחר לאשה יפו

מענקי ליבה: 3,000 $
מענקי תורמים: 5,561 $

דיראסאת - מרכז ערבי למשפט ומדיניות

מענקי ליבה: 15,000 $
מענקי תורמים: $

אנתמאא ועטאא עמותה לקידום חברתי

מענקי ליבה: 25,000 $
מענקי תורמים: $

כיאן ארגון פמינסטי לנשים ערביות

מענקי ליבה: 5,000 $
מענקי תורמים: 10,000 $

מרכז מוסאווא לזכויות האזרחים ערבים בישראל

מענקי ליבה: 40,000 $
מענקי תורמים: 250 $

המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי

מענקי ליבה: 86,000 $
מענקי תורמים: 225,000 $

הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל

מענקי ליבה: 20,000 $
מענקי תורמים: $

עמותת תשרין לקידום התרבות

מענקי ליבה: 90,000 $
מענקי תורמים: 10,000 $

העמותה לשיפור מעמד האישה בלקיה

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 111,352 $

כוכבי המדבר

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 15,000 $

מרכז אלחוקוק

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 11,020 $

נע"מ - עמותה למען נשים ערביות במרכז

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 10,279 $

נשים ונערות נגד אלימות נצרת

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 10,000 $

עהד: עמותת האקדמאים לקידום החברה הערבית בנגב

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 70,000 $

עמותת אלסבאר

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 32,210 $

עמותת תשרין לקידום התרבות בעיר טייבה

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 10,000 $

קו משווה לשיוויון אקדמאים ערבים

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 15,000 $

קפא - עמותה לשינוי חברתי בנגב

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 19,000 $

קרן לפיתוח תכניות לגיל הרך בחברה הערבית

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 100,000 $

שחר חדש

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 37,500 $

הצג ארגונים נוספים

קידום שיח דמוקרטי

על רקע הסכנות המאיימות על הדמוקרטיה הישראלית בשנים האחרונות הוחלט בקרן החדשה לישראל על פיתוח תחום תמיכה חדש. מטרת הקרן בתמיכותיה אלה היא לחזק את הקולות התומכים בדמוקרטיה הישראלית ולהרחיב את בסיס התמיכה הציבורית בדמוקרטיה. הנחת העבודה היא שחיזוק הדמוקרטיה מחייב חיזוק של הקולות התומכים בדמוקרטיה ויצירת שיתופי פעולה עם מגוון של קבוצות בחברה הישראלית הפועלות למען אותה מטרה.

קבוצת המומחים לשלום ובטחון

אתר הבית

נוסד: 1988

מנכ״ל: אביב פייגל

פעילות הארגון:
ארגון של קצינים בכירים במילואים הרואים בתמיכה בתהליך השלום מרכיב חיוני בביטחון הלאומי של ישראל

הישגים בולטים:

 • מחקרים וקמפיינים להגברת המודעות לאובדן הצביון היהודי והדמוקרטי של ישראל ולחשיבות ההיפרדות
 • עבודה מול מקבלי ההחלטות בנושא פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני
 • חיזוק התמיכה בהכרח להגיע להסדר בקרב אוכלוסיות מגוונות כמו המגזר החרדי ודוברי רוסית
מענקי ליבה: 110,000 $
מענקי תורמים: $

צילום: באדיבות הארגון

שחרית

אתר הבית

נוסד: 2012

מנכ״ל: ד"ר אילן שוורץ

פעילות הארגון:
יצירת שותפות חברתית חדשה בין כל חלקי החברה הישראלית

הישגים בולטים:

 • הקמה של מערך תוכניות מנהיגות לערבים, חרדים, דתיים לאומיים וחילונים במטרה לטפח דור מנהיגים חדש
 • עבודה תקשורתית וציבורית שהציעה כוונים חדשים ורעננים לחשיבה הפוליטית השחוקה והעייפה בישראל
 • יצירת קואליציות חדשות ומפתיעות בחברה הישראלית שמתעלות מעל המבוי הסתום של ימין ושמאל
מענקי ליבה: 140,000 $
מענקי תורמים: $

צילום: באדיבות הארגון

כי"ח- כל ישראל חברים

אתר הבית

נוסד: 1860

מנכ״ל: ד"ר יהודה מימרן

פעילות הארגון:
קידום יהדות בעלת אופי מתון, טיפוח אחריות חברתית ומצוינות חינוכית

הישגים בולטים:

 • פיתוח שיח ציבורי שוויוני ורב-תרבותי, המקדם ערכים של סובלנות ודמוקרטיה על בסיס המורשת היהודית
 • קידום "קול ישראל חברים" - חשיפה ציבורית של ערכים ופעולות, שמשמיעים קול של, הכלה, צדק חברתי וכבוד האדם.
 • הנכחה של זהות יהודית חברתית מכילה ומתונה בציבור
מענקי ליבה: 110,000 $
מענקי תורמים: $

צילום: באדיבות הארגון

נוסד: 2016

מנכ״ל: רלוקה גינאה

פעילות הארגון:
קהילת קמפיינים לשינוי חברתי ופוליטי (בעיקר קמפיינים ברשת)

הישגים בולטים:

 • הנעה של אנשי צוות אוויר להצהיר שלא ישתתפו בהטסה של מבקשי מקלט מגורשים
 • הפסקת התופעה של הפרדה בין נשים יהודיות וערביות בחדרי יולדות
 • אישור תוכנית מתאר לישוב הערבי ג'סר אזרקא
מענקי ליבה: 100,000 $
מענקי תורמים: $

צילום: מתוך עמוד הפייסבוק של זזים

ארגונים נוספים

כל ישראל חברים - המרכז למנהיגות יהודית חברתית

מענקי ליבה: 110,090 $
מענקי תורמים: 15,590 $

מתווים המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית

מענקי ליבה: 90,000 $
מענקי תורמים: 82,500 $

מורשתנו

מענקי ליבה: 52,700 $
מענקי תורמים: 84,475 $

קבוצת המומחים לשלום ולבטחון

מענקי ליבה: 110,000 $
מענקי תורמים: 100,000 $

שחרית

מענקי ליבה: 140,000 $
מענקי תורמים: 50,250 $

העין השביעית

מענקי ליבה: 50,000 $
מענקי תורמים: 832 $

תיקון - לשינוי פני החברה והתרבות בישראל

מענקי ליבה: 50,000 $
מענקי תורמים: 17,740 $

המשרוקית

מענקי ליבה: 100,000 $
מענקי תורמים: 248,000 $

זזים - קהילה פועלת

מענקי ליבה: 100,000 $
מענקי תורמים: 236,522 $

הצג ארגונים נוספים

כל הארגונים

קבוצת המומחים לשלום ובטחון

אתר הבית

נוסד: 1988

מנכ״ל: אביב פייגל

פעילות הארגון:
ארגון של קצינים בכירים במילואים הרואים בתמיכה בתהליך השלום מרכיב חיוני בביטחון הלאומי של ישראל

הישגים בולטים:

 • מחקרים וקמפיינים להגברת המודעות לאובדן הצביון היהודי והדמוקרטי של ישראל ולחשיבות ההיפרדות
 • עבודה מול מקבלי ההחלטות בנושא פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני
 • חיזוק התמיכה בהכרח להגיע להסדר בקרב אוכלוסיות מגוונות כמו המגזר החרדי ודוברי רוסית
מענקי ליבה: 110,000 $
מענקי תורמים: $

צילום: באדיבות הארגון

שחרית

אתר הבית

נוסד: 2012

מנכ״ל: ד"ר אילן שוורץ

פעילות הארגון:
יצירת שותפות חברתית חדשה בין כל חלקי החברה הישראלית

הישגים בולטים:

 • הקמה של מערך תוכניות מנהיגות לערבים, חרדים, דתיים לאומיים וחילונים במטרה לטפח דור מנהיגים חדש
 • עבודה תקשורתית וציבורית שהציעה כוונים חדשים ורעננים לחשיבה הפוליטית השחוקה והעייפה בישראל
 • יצירת קואליציות חדשות ומפתיעות בחברה הישראלית שמתעלות מעל המבוי הסתום של ימין ושמאל
מענקי ליבה: 140,000 $
מענקי תורמים: $

צילום: באדיבות הארגון

כי"ח- כל ישראל חברים

אתר הבית

נוסד: 1860

מנכ״ל: ד"ר יהודה מימרן

פעילות הארגון:
קידום יהדות בעלת אופי מתון, טיפוח אחריות חברתית ומצוינות חינוכית

הישגים בולטים:

 • פיתוח שיח ציבורי שוויוני ורב-תרבותי, המקדם ערכים של סובלנות ודמוקרטיה על בסיס המורשת היהודית
 • קידום "קול ישראל חברים" - חשיפה ציבורית של ערכים ופעולות, שמשמיעים קול של, הכלה, צדק חברתי וכבוד האדם.
 • הנכחה של זהות יהודית חברתית מכילה ומתונה בציבור
מענקי ליבה: 110,000 $
מענקי תורמים: $

צילום: באדיבות הארגון

נוסד: 2016

מנכ״ל: רלוקה גינאה

פעילות הארגון:
קהילת קמפיינים לשינוי חברתי ופוליטי (בעיקר קמפיינים ברשת)

הישגים בולטים:

 • הנעה של אנשי צוות אוויר להצהיר שלא ישתתפו בהטסה של מבקשי מקלט מגורשים
 • הפסקת התופעה של הפרדה בין נשים יהודיות וערביות בחדרי יולדות
 • אישור תוכנית מתאר לישוב הערבי ג'סר אזרקא
מענקי ליבה: 100,000 $
מענקי תורמים: $

צילום: מתוך עמוד הפייסבוק של זזים

עדאלה

אתר הבית

נוסד: 1996

מנכ״ל: עו"ד חסן ג'בארין

פעילות הארגון:
הגנה על זכויות הפלסטינים אזרחי ישראל והפלסטינים בשטחים הכבושים, על בסיס המשפט הבינלאומי

הישגים בולטים:

 • ייצוג משפטי של הרשימות הערביות שוועדת הבחירות לכנסת פסלה מועמדותן עד ביטול בג"ץ את ההחלטה
 • בעקבות עתירת הארגון הורה בג"ץ לערים מעורבות להוסיף כיתוב בעברית לכל השילוט וההכוונה בעיר
מענקי ליבה: 80,000 $
מענקי תורמים: $

צילום: מתי מילשטיין

ישראל חופשית

אתר הבית

נוסד: 2009

מנכ״ל: אורי קידר

פעילות הארגון:
שינוי מערכת היחסים בין דת ומדינה, מאבק בכפייה דתית וכינון חברה חופשית, פלורליסטית ודמוקרטית

הישגים בולטים:

 • ארגון הפגנות בכל רחבי הארץ נגד הדרת נשים שהביאו את הממשלה לקבוע שמדובר בפרקטיקה לא חוקית
 • הפעלת מרכז הויה -מטרתו להוביל ולקדם פיתוח ועיצוב של טקסי חיים ישראלים, רלוונטיים ונגישים לציבור החילוני בארץ ובחו"ל ומתאימים למציאות היהודית-ישראלית המתהווה כאן ועכשיו
 • הובלת מאבקי השבת בכל רחבי הארץ והשגת שינוי בתפיסת השבת הישראלית
מענקי ליבה: 91,500 $
מענקי תורמים: $

צילום: באדיבות הארגון

המרכז הרפורמי לדת ומדינה

אתר הבית

נוסד: 1987

מנכ״ל: נעה סתת

פעילות הארגון:
הזרוע הציבורית והמשפטית של התנועה הרפורמית, פועלת לתיקון עולם בישראל ברוח היהדות המתקדמת

הישגים בולטים:

 • ניפוץ המונופול האורתודוקסי והשגת תמיכת המדינה ברבנים, בתי כנסת, וגיור רפורמי וקונסרבטיבי
 • מאבק בהסתה גזענית והומופובית של רבנים
 • עצירת ההפרדה המגדרית באוטובוסים, מרפאות, בתי עלמין, מרכזים קהילתיים ויתר המרחב הציבורי
מענקי ליבה: 120,000 $
מענקי תורמים: $

צילום: באדיבות הארגון

סיכוי

אתר הבית

נוסד: 1991

מנכ״ל: ראונק נאטור, רון גרליץ

פעילות הארגון:
קידום שוויון ושותפות בין אזרחים ערבים ויהודים בישראל, שינוי מדיניות הממשלה כלפי האזרחים הערבים

הישגים בולטים:

 • קידום ויישום החלטה 922 של הממשלה לפיתוח כלכלי של הרשויות הערביות
 • הגדילו את מספר המרואיינים הערבים בתקשורת העברית בישראל
 • הרחבת התחבורה הציבורית בישובים הערביים בישראל והכנסת שילוט ומידע בערבית לאוטובוסים
מענקי ליבה: 35,000 $
מענקי תורמים: $

צילום: אורן זיו

גבעת חביבה

אתר הבית

נוסד: 1949

מנכ״ל: יניב שגיא

פעילות הארגון:
בניית חברה מכילה ומלוכדת למען קידומה של דמוקרטיה ישראלית משגשגת ובת קיימא

הישגים בולטים:

 • הארגון מפעיל מזה 54 שנה את בית הספר ללימודי ערבית מדוברת ותרבות ערבית הגדול בישראל
 • עבודה מדי שנה מול 30,000 בני נוער יהודים וערבים בנושא חברה משותפת
 • פרויקטים של שותפות קהילתית בין יהודים לערבים בקרב 200,000 ישראלים ב-12 רשויות מקומיות שונות
מענקי ליבה: 53,500 $
מענקי תורמים: $

צילום: ריאד כבהא

תג מאיר

אתר הבית

נוסד: 2011

מנכ״ל: גדי גבריהו

פעילות הארגון:
פורום לקידום סובלנות, כבוד הדדי ומאור פנים כלפי שכנים, זרים וגרים בישראל ברוח היהדות

הישגים בולטים:

 • שכנוע של רשויות החוק שניתן וצריך לעצור את אנשי תג מחיר
 • קיום של עשרות מפגשים ופעולות סולידריות עם נפגעי שנאה גזענות מאוכלוסיות שונות
 • הקמת השדולה נגד תג מחיר בכנסת בהשתתפות ח"כים מכל קצוות הבית
מענקי ליבה: 75,000 $
מענקי תורמים: $

צילום: יוסי זמיר

אחותי- למען נשים בישראל

אתר הבית

נוסד: 2000

מנכ״ל: שולה קשת

פעילות הארגון:
קהילת נשים בין-תרבותית הפועלת לשינוי חברתי ולקידום נשים שאינן נכללות בהגמוניה החברתית בישראל

הישגים בולטים:

 • הקמת קואליציית "ליבי במזרח" שכתבה דוחות בנושא צדק חלוקתי בתרבות שאומצו ע"י משרד התרבות
 • ייסוד "לילה שחור" שמביא מופעי תרבות מזרחית לדרום ת"א כאלטרנטיבה ל"לילה לבן" של העירייה
 • הכנסתן של נשים מקהילות מודרות בישראל לקהילת ה"סחר ההוגן" העולמית ומכירת מוצריהן ברחבי העולם
מענקי ליבה: 111,000 $
מענקי תורמים: $

צילום: באדיבות הארגון

האגודה לזכויות האזרח בישראל

אתר הבית

נוסד: 1972

מנכ״ל: שרון אברהם-ויס

פעילות הארגון:
קידום זכויות האדם והגנה עליהן. ביסוס זכויות האדם כאחד מיסודות הדמוקרטיה בישראל

הישגים בולטים:

 • בג"ץ אליס מילר שהורה לצה"ל להשוות את זכויות הנשים והגברים
 • בעקבות עתירת הארגון בג"ץ אסר על מדיניות החכרת קרקעות ליהודים בלבד
 • בזכות עבודת הארגון הכנסת חוקקה חוק האוסר על סלקציה במועדונים
מענקי ליבה: 384,550 $
מענקי תורמים: $

צילום: רגד ג'ראייסי

נוסד: 1989

מנכ״ל: חגי אלעד

פעילות הארגון:
איסוף ופרסום מידע על הפרות זכויות האדם ברצועת עזה, בגדה המערבית ובמזרח ירושלים

הישגים בולטים:

 • ביסוס הארגון ככתובת המובילה למידע ונתונים על הפרות זכויות האדם בשטחים וחומרי מחקר בנושא
 • פרויקט "חמושים במצלמות" שבמסגרתו סופקו מצלמות וידיאו לפלסטינים החיים באזורים מועדים לעימותים
 • הבאת הכיבוש והשלכותיו על מצב זכויות האדם לדיון ציבורי נרחב בארץ ובעולם
מענקי ליבה: 50,000 $
מענקי תורמים: $

צילום: סלמה א-דיבעי

ארגונים נוספים

כל ישראל חברים - המרכז למנהיגות יהודית חברתית

מענקי ליבה: 110,090 $
מענקי תורמים: 15,590 $

מתווים המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית

מענקי ליבה: 90,000 $
מענקי תורמים: 82,500 $

מורשתנו

מענקי ליבה: 52,700 $
מענקי תורמים: 84,475 $

קבוצת המומחים לשלום ולבטחון

מענקי ליבה: 110,000 $
מענקי תורמים: 100,000 $

שחרית

מענקי ליבה: 140,000 $
מענקי תורמים: 50,250 $

העין השביעית

מענקי ליבה: 50,000 $
מענקי תורמים: 832 $

תיקון - לשינוי פני החברה והתרבות בישראל

מענקי ליבה: 50,000 $
מענקי תורמים: 17,740 $

המשרוקית

מענקי ליבה: 100,000 $
מענקי תורמים: 248,000 $

זזים - קהילה פועלת

מענקי ליבה: 100,000 $
מענקי תורמים: 236,522 $

עדאלה - מרכז משפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל

מענקי ליבה: 80,000 $
מענקי תורמים: 11,128 $

מרכז אלחוקוק

מענקי ליבה: 20,000 $
מענקי תורמים: 11,020 $

עמותת אלרפאה

מענקי ליבה: 25,000 $
מענקי תורמים: $

ערוס אלבחר לאשה יפו

מענקי ליבה: 3,000 $
מענקי תורמים: 5,561 $

דיראסאת - מרכז ערבי למשפט ומדיניות

מענקי ליבה: 15,000 $
מענקי תורמים: $

אנתמאא ועטאא עמותה לקידום חברתי

מענקי ליבה: 25,000 $
מענקי תורמים: $

כיאן ארגון פמינסטי לנשים ערביות

מענקי ליבה: 5,000 $
מענקי תורמים: 10,000 $

מרכז מוסאווא לזכויות האזרחים ערבים בישראל

מענקי ליבה: 40,000 $
מענקי תורמים: 250 $

המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי

מענקי ליבה: 86,000 $
מענקי תורמים: 225,000 $

הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל

מענקי ליבה: 20,000 $
מענקי תורמים: $

עמותת תשרין לקידום התרבות

מענקי ליבה: 90,000 $
מענקי תורמים: 10,000 $

העמותה לשיפור מעמד האישה בלקיה

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 111,352 $

כוכבי המדבר

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 15,000 $

מרכז אלחוקוק

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 11,020 $

נע"מ - עמותה למען נשים ערביות במרכז

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 10,279 $

נשים ונערות נגד אלימות נצרת

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 10,000 $

עהד: עמותת האקדמאים לקידום החברה הערבית בנגב

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 70,000 $

עמותת אלסבאר

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 32,210 $

עמותת תשרין לקידום התרבות בעיר טייבה

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 10,000 $

קו משווה לשיוויון אקדמאים ערבים

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 15,000 $

קפא - עמותה לשינוי חברתי בנגב

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 19,000 $

קרן לפיתוח תכניות לגיל הרך בחברה הערבית

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 100,000 $

שחר חדש

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 37,500 $

חדוש - לחופש דת ושיוויון

מענקי ליבה: 15,000 $
מענקי תורמים: 3000 $

התנועה ליהדות מתקדמת בישראל

מענקי ליבה: 120,000 $
מענקי תורמים: 291,952 $

ישראל חופשית

מענקי ליבה: 91,500 $
מענקי תורמים: 325,008 $

הפורום החילוני

מענקי ליבה: 27,500 $
מענקי תורמים: $

נשות הכותל

מענקי ליבה: 10,000 $
מענקי תורמים: 66,461 $

התנועה הירושלמית

מענקי ליבה: 5,000 $
מענקי תורמים: $

אגודת המפגש הבין דתי

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 1,324 $

הלל: האגודה ליוצאים בשאלה

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 13,500 $

בינה מרכז לימוד וחינוך לזהות יהודית ותרבות ישראלית

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 43,602 $

בת קול

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 38,200 $

העמותה לקידום התרבות החינוך ושימור המורשת בכפר יחזקאל

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 28,500 $

יד לאישה

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 34,000 $

מרכז צדק לנשים

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 26,750 $

עיקר - הקואליציה הבינלאומית לזכויות נשים עגונות

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 16,000 $

עתיד במדבר

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 4280 $

פנים - להתחדשות יהודית בישראל

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 3,000 $

קהילת כל הנשמה

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 10,000 $

אג'יק מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום ופיתוח

מענקי ליבה: 20,000 $
מענקי תורמים: 239,926 $

אזרחים למען הסביבה

מענקי ליבה: 2,500 $
מענקי תורמים: 5,388 $

גבעת חביבה

מענקי ליבה: 53,500 $
מענקי תורמים: 6,539 $

תאטרון יפו

מענקי ליבה: 2,835 $
מענקי תורמים: $

ליאו בק מרכז לחינוך ומתנ"ס

מענקי ליבה: 10,000 $
מענקי תורמים: $

הפורום לדו קיום בנגב

מענקי ליבה: 47,000 $
מענקי תורמים: 27,405 $

נווה שלום

מענקי ליבה: 6,350 $
מענקי תורמים: 7,200 $

נוער כהלכה

מענקי ליבה: 25,000 $
מענקי תורמים: $

עומדים ביחד

מענקי ליבה: 25,000 $
מענקי תורמים: 66,021 $

סיכוי - העמותה לקידום שוויון אזרחי

מענקי ליבה: 35,000 $
מענקי תורמים: 139,566 $

תג מאיר

מענקי ליבה: 75,000 $
מענקי תורמים: 44,103 $

טבקה - צדק ושוויון ליצואי אתיופיה

מענקי ליבה: 20,000 $
מענקי תורמים: 72,825 $

יוזמות קרן אברהם

מענקי ליבה: 50,000 $
מענקי תורמים: $

תמורה

מענקי ליבה: 84,000 $
מענקי תורמים: $

העמותה לקידום הספורט המשותף במבשרת ציון ואבו גוש

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 5,300 $

Association for Community Development in Acre

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 6,750 $

בית הקונפדרציה

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 2500 $

המרכז למוזיקה ע"ש פליציה בלומנטל

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 5,550 $

אורנים המכללה לחינוך

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 15,000 $

אלטרנטיב

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 6,000 $

אלמינא בית ליוצרים

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 5,000 $

אפשר אחרת

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 50,000 $

בוסתן בני אברהם

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 4,000 $

דוגרינט

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 6731 $

המרכז הבין תרבותי לירושלים

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 14,750 $

העמותה לקידום החינוך בתל אביב יפו

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 14,683 $

העמותה לקידום הספורט המשותף במבשרת ציון

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 5,300 $

הפורום להסכמה אזרחית

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 15,000 $

יחד - מעבר למילים

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 25,076 $

חוג העמקים

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 10,000 $

יד ביד: המרכז לחינוך יהודי ערבי בישראל

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 79,368 $

מבט - מודעות בחברה רב תרבותית

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 110,000 $

מדרסה בית הספר לערבית

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 15,000 $

מהפך תג'יר

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 59,166 $

מונא חלל לשינוי בע"מ

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 5,000 $

מנהל קהילתי בקעה רבתי

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 5,662 $

מעיין בבוסתן

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 436 $

מפגש - חינוך וטכנולוגיה למען המזרח התיכון

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 53,333 $

מרחבים

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 72,500 $

סדאקה - רעות

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 10,000 $

עמל העמותה לקידום הערבית המדוברת

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 12,392 $

עמותת הגר לחינוך יהודי ערבי לשיוויון

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 68,802 $

צופן

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 105,500 $

קטמון מועדון אוהדים

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 55,623 $

אחותי

מענקי ליבה: 111,000 $
מענקי תורמים: 2500 $

מרכז אדוה

מענקי ליבה: 44,000 $
מענקי תורמים: 209,750 $

אג'נדה - המרכז הישראלי לאסטרטגיה תקשורתית

מענקי ליבה: 29,000 $
מענקי תורמים: 132,000 $

אחוזת נגב

מענקי ליבה: 27,000 $
מענקי תורמים: $

קולות בנגב

מענקי ליבה: 20,000 $
מענקי תורמים: 2,789 $

פורום למשפחות עולים בצפון

מענקי ליבה: 39,000 $
מענקי תורמים: $

העוקץ

מענקי ליבה: 1,400 $
מענקי תורמים: 2,000 $

הפרדס-עמותה לפיתוח קהילתי בשכונות דרום ת"א

מענקי ליבה: 10,000 $
מענקי תורמים: $

אגודת יהודי אתיופיה

מענקי ליבה: 15,000 $
מענקי תורמים: 25,300 $

קו לעובד

מענקי ליבה: 20,000 $
מענקי תורמים: 11,200 $

(הגר אוניברסיטת תל אביב (דיור בר השגה

מענקי ליבה: 30,000 $
מענקי תורמים: $

האגודה לצדק חלוקתי

מענקי ליבה: 100,000 $
מענקי תורמים: $

הקשת הדמוקרטית המזרחית

מענקי ליבה: 45,000 $
מענקי תורמים: $

המכללה החברתית כלכלית

מענקי ליבה: 37,000 $
מענקי תורמים: 6,069 $

צעירים בירוחם

מענקי ליבה: 50,000 $
מענקי תורמים: 2,781 $

Women's Spirit: Financial Independence for Women Victims of Violence - Coalition to Ensure Child Support Payments

מענקי ליבה: 31,500 $
מענקי תורמים: $

דקות 15

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 52,520 $

מכון הערבה

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 8,163 $

א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

מענקי ליבה: 50,000 $
מענקי תורמים: 17,440 $

האגודה לזכויות האזרח בישראל

מענקי ליבה: 384,550 $
מענקי תורמים: 441,946 $

שוברים שתיקה

מענקי ליבה: 44,330 $
מענקי תורמים: 302,414 $

בצלם

מענקי ליבה: 50,000 $
מענקי תורמים: 333,750 $

לוחמים לשלום Combatants for Peace

מענקי ליבה: 4,000 $
מענקי תורמים: 6,949 $

Elifelet - Citizens For Refugee Children אליפלט

מענקי ליבה: 5,000 $
מענקי תורמים: 690 $

עמק שווה

מענקי ליבה: 30,000 $
מענקי תורמים: 250 $

המוקד

מענקי ליבה: 5,000 $
מענקי תורמים: 159,568 $

הסדנא לידע ציבורי

מענקי ליבה: 35,000 $
מענקי תורמים: 131 $

הקרן למגיני זכויות אדם

מענקי ליבה: 104,000 $
מענקי תורמים: 91,984 $

עיר עמים

מענקי ליבה: 60,000 $
מענקי תורמים: 137,809 $

המרכז לקהילה האפריקאית בירושלים

מענקי ליבה: 3,000 $
מענקי תורמים: 37,005 $

קרן נשים למען זכויות אדם - מחסום ווטש

מענקי ליבה: 25,000 $
מענקי תורמים: 95,622 $

הועד הציבורי נגד עינויים בישראל

מענקי ליבה: 30,000 $
מענקי תורמים: 8,950 $

שומרי משפט - רבנים לזכויות אדם

מענקי ליבה: 14,000 $
מענקי תורמים: 30,838 $

שלום עכשיו לישראל מפעלים

מענקי ליבה: 29,250 $
מענקי תורמים: 3,876 $

סיסו - לעצור את הכיבוש הישראלי

מענקי ליבה: 3,000 $
מענקי תורמים: 108,242 $

האגודה לשמירת זכויות הפרט - לקהילת הלהט"ב בישראל

מענקי ליבה: 2,500 $
מענקי תורמים: 17,860 $

התנועה לחופש המידע

מענקי ליבה: 50,000 $
מענקי תורמים: 25,943 $

המשמר החברתי

מענקי ליבה: 50,000 $
מענקי תורמים: 27,281 $

יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם

מענקי ליבה: 20,000 $
מענקי תורמים: 178,168 $

במקום - מתכננים למען זכויות בתכנון

מענקי ליבה: 87,000 $
מענקי תורמים: 298,670 $

972

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 109,189 $

איגוד מרכי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 7,000 $

אדם מדרשה לדמוקרטיה ושלום

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 16,750 $

אדם ללא גבולות

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 8955 $

אלומות

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 7,709 $

אקופיס מזרח תיכון

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 5,000 $

ארכיוני הכיבוש

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 5000 $

אישה לאישה מרכז נשים חיפה

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 14,220 $

בדרך להחלמה

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 13,899 $

בזכות - המרכז לזכויות האדם של אנשים עם מוגבלויות

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 111,724 $

גישה - מרכז לשמירה על הזכות לנוע

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 39,052 $

דרך שירה בנקי בע"מ חל"צ

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 5,000 $

הבית הפתוח לגאווה וסבלנות

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 78,943 $

המועצה הלאומית לשלום הילד

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 6,322 $

העין השביעית - עיתונות עצמאית חוקרת וחופשית

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 832 $

ח.ל. חינוך לשלום בע"מ - יוזמת ז'נבה

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 100,000 $

חוג ההורים- פורום המשפחות

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 2,664 $

חוש"ן

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 63,500 $

חקל - ברית להגנה על זכויות אדם

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 189,172 $

ידידי הבית הפתוח

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 15,805 $

יספרא - האגודה הישראלית לשיקום פסיכיאטרי

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 68,200 $

ירושלם דלמטה

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 10,000 $

כולנו שווים

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 18,000 $

כנפיים של קרמבו

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 25,000 $

כרם נבות בע"מ

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 12,609 $

לשמ"ה לשילוב מתמודדים והעצמתם בבריאות הנפש

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 40,000 $

מסל"ן מרכז סיוע לנשים בנגב

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 25,000 $

מרכז סיוע לנשים דתיות

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 15,000 $

מרכז קהילתי לנשים אריתראיות בישראל

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 11,605 $

נשים עושות שלום

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 8,500 $

סולידריות לאמנות אקטיביזם וזכויות אדם

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 5000 $

עוצמה - פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 10,000 $

עורכי דין לקידום מנהל תקין

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 25,000 $

עמותת איגי

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 30,862 $

צחור

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 15,000 $

קשר הבית של המשפחות המיוחדות

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 46,151 $

רופאים לזכויות אדם - ישראל

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 86,319 $

שקיפות בינ"ל ישראל - שביל

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 31,558 $

תורת צדק

מענקי ליבה: $
מענקי תורמים: 10,790 $

הצג ארגונים נוספים

*המענקים המופיעים באתר הם מ-1000 דולר ומעלה.